Hopp til innhold

Biologi 1 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Biller festet til hvitt underlag med nåler. Foto

Biologisk mangfold

I "Biologisk mangfold" ser vi på sammenhengen mellom miljø og artsutvalg. Dette bruker du til å forstå viktigheten av variasjon og bevaring av biologisk mangfold.

Vern av biomangfold

Det biologiske mangfoldet er mangfoldet av alle organismer, arvestoffet til disse og områdene der de oppholder seg. Noen organismer og områder har vi mye av, mens andre er sjeldne. Vi må passe på at vi ikke mister arter, gener og områder som er sårbare.

Læringsressurser

Vern av biomangfold