Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Aktiviteter med plankton

Hvis dere bor i nærheten av sjøen og har en finmasket planktonhov, kan dere gjennomføre planktontrekk og deretter studere mangfoldet av plankton i mikroskop. Prøv å fastslå hvilken hovedgruppe planktonet hører til.
Små runde, grønne planteplankton. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

  • Vannprøve med plankton i glass. Foto.
    Gjennomfør planktontrekk.
  • Studer planktonprøvene i mikroskop.
  • Hvor mange ulike arter finner dere?
  • Gjenta gjerne innsamlingen til forskjellige tider på året, hvis mulig.
  • Sett gjerne opp hypoteser som det er mulig å etterprøve (teste ut). Det kan for eksempel være problemstillinger knyttet til temperatur, saltholdighet, ulike lokaliteter, årstid og tid på døgnet for innsamlingen.

Se gjerne også siden fra Nettverk for miljølære om innhenting av plankton: Plankton i marint miljø – fangst

Kilder til mer informasjon og bilder: Planteplankton i sjøen og Marine biodiversity Wiki – Marine Plankton

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Frank Emil Moen og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Havforskning

Læringssti

  • Det er ikke noe kjernestoff for læringssti.

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter