Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Obstipasjon

En normal tarm elter og beveger maten og avføringen framover via tarmperistaltikken og presser avføringen fram til endetarmen. Avføringsmønsteret varierer fra person til person. Hos noen er det daglig avføring vanlig, mens andre har avføring en gang per uke uten at dette er tegn på at noe er galt.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Modell av fordøyelsessystemet. Illustrasjon.

Når avføringen er fastere, kommer sjeldnere enn vanlig, og man har vanskeligheter med å få tømt seg, kalles tilstanden obstipasjon (forstoppelse). Dette er ingen sykdom, men et symptom på forstyrrelser eller unormale tilstander som hemmer den normale tarmpassasjen.

Det skilles mellom to typer av obstipasjon:

 • Colon-obstipasjon: fekalmassen (avføringen) skyves fram og tilbake i tarmen uten at tarminnholdet tømmes.
 • Rektum-obstipasjon: opphopning av hard fekalmasse i endetarmen.

20 prosent av befolkningen plages av obstipasjon. Tilstanden er vanlig hos eldre, og rammer dobbelt så mange kvinner som menn.

SYMPTOMER

Det finnes mange grader av obstipasjon – fra lett besvær med å få tømt tarmen til fullstendig stopp. Symptomene varierer derfor fra pasient til pasient.

 • Man har avføringstrang, men får ikke presset avføringen ut.
 • Avføringsmønsteret er endret, og man får ikke tømt seg så ofte som vanlig.
 • Avføringen kommer i harde knoller.
 • Man har smerter i magen og endetarmen.
 • Man har kvalme og eventuelt brekninger, og nedsatt matlyst.
 • Man har obstipasjonsdiaré. (Da er tarmen full av avføring, og tarmen klarer ikke lenger suge opp væske slik den skal. Tynn flytende avføring kan da renne ut ved siden av avføringsproppen og komme ut av endetarmen. Det er viktig å ikke feilbehandle denne tilstanden som diaré, for da forverres obstipasjonen ytterligere.)
 • Man har fekale brekninger (tarmpassasjen er da helt stoppet opp, og pasienten kaster opp tarminnhold).
 • Allmenntilstanden er nedsatt, pulsen er høy og pasienten er klam og svett.
 • Uro kan være et tegn på obstipasjon hos pasienter som er uten språk.

Sammendrag

En normal tarm elter og beveger maten og avføringen framover via tarmperistaltikken, og presser avføringen fram til endetarmen. Avføringsmønsteret varierer fra person til person. Hos noen er det vanlig med daglig avføring, mens andre har avføring en gang per uke uten at dette er tegn på at noe er galt. Når avføringen er fastere, kommer sjeldnere enn vanlig, og man har vanskeligheter med å få tømt seg, kalles tilstanden obstipasjon (forstoppelse). Dette er ingen sykdom, men et symptom på forstyrrelser eller unormale tilstander som hemmer den normale tarmpassasjen.

Utfordringer til deg:

 1. Forklar ordene obstipasjon, fekal, kolon, rektum og allmenntilstand.
 2. Skriv ned årsaker til obstipasjon.
 3. Hvordan behandles obstipasjon?
 4. I ingressen ser du et bilde av mage- og tarmsystemet. Hvor foregår næringsopptaket til kroppen?
 5. Hvilke undersøkelser gjør man ved mistanke om sykdommer i fordøyelsesorganene?
 6. Beskriv kort hva undersøkelsene går ut på.
 7. Hvilken rolle kan du som helsefagarbeider ha i forbindelse med disse undersøkelsene?
Sist oppdatert 06.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten og Wenche Heir

Læringsressurser

Sykdom og plager i fordøyelsessystemet