Hopp til innhold

Fagartikkel

Verdien av arbeid

Du vil trolig tilbringe store deler av livet ditt i arbeid. Ved siden av lønn har samarbeid med andre og hvordan du selv opplever arbeidet, mye å si. Det er viktig at du starter prosessen mot et selvstendig yrkesvalg allerede nå.

LK06
Ansatte på bakeri. Foto.

Har du tenkt på at du trolig vil tilbringe en tredel av livet i arbeid? Det er mye, tenker du kanskje. Siden arbeidslivet vil være en sentral del av livet ditt i fremtiden, vil det være på sin plass å starte prosessen med å finne en utdanning og et arbeid som er lønnsomt, og som man kan trives i.

Et interessant arbeid vil kunne gi deg nye venner og gode arbeidskolleger. Du blir en del av et fellesskap. Det vil også gi deg en inntekt å leve av. Og når du lykkes i jobben, gir det deg økt selvfølelse. Mange forteller at det verste med å være arbeidsløs er å være utestengt fra jobbens fellesskap.

Verdien av arbeid kan sees på fra forskjellige vinkler. Rent teknisk kan ditt arbeidsbidrag måles i andel av landets Bruttonasjonalprodukt (BNP). I praksis vil ditt arbeid bli vurdert ut fra hvor verdifullt det er for landet som helhet. Viktigere for deg er kanskje hvordan du selv opplever det å være i arbeid, og hvor meningsfullt det oppleves i det daglige. Slik sett handler arbeidslivet ikke kun om lønnsbetingelser og aksjeutbytte, men også om hvordan vi selv opplever verdien av å være i arbeidslivet og finner mening i selve jobben.

Mange vil mene at verdien av det arbeidet du utfører, vises av den lønna du får. Men så enkelt er det ikke. Det finnes fotballspillere som tjener mer enn 50 millioner i året, mens en bussjåfør kanskje må klare seg med 350 000. Synes du det er rimelig? Lønna fastsettes i mange tilfeller etter hvor etterspurt du er, ikke etter betydningen av arbeidet ditt.

For din egen del vil det være viktig å finne en jobb du trives i, og som gir deg mening. Jobben blir ikke mindre meningsfull om den er bra betalt, men høy lønn er ingen betingelse for mening. Noen mennesker velger jobber som kan være dårlig betalt eller farlige, for eksempel i Leger uten grenser, hvor de setter seg selv i livsfare for å hjelpe andre og redde liv. Hvorfor tror du de har valgt en slik arbeidsplass?

Vel er vi alle utstyrt med ulike talenter, erfaring og kompetanse. Å finne et yrke som gir en rimelig inntekt og mening, er noe vi alle må ta stilling til. Noe må vi ha å leve av, og arbeidet i seg selv kan være en meningsfull arena i vårt voksne liv.

Sist oppdatert 04.07.2017
Skrevet av Jan Erik Auen

Læringsressurser

Arbeid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?