Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har fullført denne læringsstien skal du:

    • kunne si noe om hva verdien er av å være i jobb
    • vite hvordan næringsstrukturen i Norge er og gi eksempler på arbeidsplasser innenfor de forskjelligenæringene
    • ha lært hvordan arbeidsmarkedet og endringene i det påvirker arbeidsledigheten
    • kunne diskutere hvorvidt det er viktig å arbeide for et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked