Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien skal du:

  • kunne si noe om hva verdien er av å være i jobb
  • vite hvordan næringsstrukturen i Norge er og gi eksempler på arbeidsplasser innenfor de forskjelligenæringene
  • ha lært hvordan arbeidsmarkedet og endringene i det påvirker arbeidsledigheten
  • kunne diskutere hvorvidt det er viktig å arbeide for et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked