Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgave om arbeidsliv

LK06
Helsefagarbeider hjelper eldre mann på sykehjem. Foto.

Drøftingsoppgave

  1. Er det egentlig viktig å jobbe for at det blir jevnere balanse mellom kvinner og menn i yrkesgrupper? Gå sammen i par og lag en liste med argumenter for og imot.
  2. I de kommende årene vil det bli stadig flere eldre og pleietrengende. Det vil gi et større og større behov for arbeidskraft i helsesektoren. Finn fram til minst én organisasjon som meninger om hvilke tiltak vi trenger for å få dette til. Drøft disse.
Sist oppdatert 05.07.2017
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Arbeid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?