Hopp til innhold

Fagartikkel

Arbeids- og næringsliv: Hva sier læreplanen?

Hovedområdet handler om næringer, bedrifter, etablering, yrkesvalg og arbeidsløshet. Det dreier seg også om organisasjonene i arbeidslivet og lønnsdanning, og om arbeidslivet i dag og de prinsippene og verdiene det bygger på.

Sveiser i arbeid. Foto.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag
  • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
  • gjøre rede for årsaker til arbeidsløshet og drøfte måter den kan reduseres på
  • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet
  • gjøre rede for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet, og faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
  • vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift, og trekke ut hovedlinjene i en resultat- og balanseregnskap
  • drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked
Sist faglig oppdatert 07.03.2017
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Arbeid

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter