Hopp til innhold

Oppgave

Oppgave: Kjønnsdelte yrker?

I denne opppgaven skal du finne ut hvorvidt noen yrker er kjønnsdelt eller ikke. For å løse denne oppgaven må du ta kontakt med skolen og med folk du kjenner utenfor skolen.

Barnehageansatt. Foto.

Les gjerne fagstoffet Et kjønnsdelt arbeidsmarked? før du begynner.

1. Finn ut hvordan kjønnsfordelingen er blant de ansatte på skolen. Husk, det er flere yrkesgrupper på en skole. I tillegg til lærere er det administrasjon og sannsynligvis også driftsteknikere der. Kanskje er det også helsepersonell på skolen din?

Lag en tabell over resultatet.

2. Spør foreldre, andre i familien, naboer eller andre for å finne ut hvordan kjønnsfordelingen er i deres yrke og på deres arbeidsplass. Tips: Spør om det har vært en utvikling i kjønnsfordelingen i yrket, for eksempel flere/færre menn enn tidligere.

Lag en tabell over resultatet.

3. Til slutt sammenligner dere resultatene dere har funnet, i klassen.
Spørsmål å vurdere: Fikk dere lignende resultater for like yrkesgrupper, eller var det noen forskjeller? Hvor mange yrkesgrupper klarte dere å dekke?

Sist faglig oppdatert 15.08.2017
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Arbeid

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter