Hopp til innhold

Samfunnsfag (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Individ, samfunn og kultur

Spørsmålet «Hvem er jeg?» står sentralt når du skal arbeide med hovedområdet «Individ, samfunn og kultur». Spørsmålet kan være både lett og vanskelig å svare på. Oppfølgingsspørsmålene kan være: Hvordan er jeg blitt til den jeg er i dag? Hva gjør meg unik? Hva gjør meg lik andre?

Personlig økonomi og forbruk

Ordet økonomi kommer fra gresk og betyr «huslære». Økonomi dreier seg altså om husholdning – om nødvendige utgifter og om inntekter som er store nok til å dekke utgiftene. Når vi snakker om din personlige økonomi, handler det om inntekter, utgifter og sparing.

Læringsressurser

Personlig økonomi og forbruk