Hopp til innhold

UTGÅTT - Samfunnsfag (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Individ, samfunn og kultur

Spørsmålet «Hvem er jeg?» står sentralt når du skal arbeide med hovedområdet «Individ, samfunn og kultur». Spørsmålet kan være både lett og vanskelig å svare på. Oppfølgingsspørsmålene kan være: Hvordan er jeg blitt til den jeg er i dag? Hva gjør meg unik? Hva gjør meg lik andre?

Mangfold og endring

Kulturen er under stadig påvirkning og endring – det har den alltid vært, og slik vil det alltid være. Nye innslag i kulturen kommer av kontakt med andre kulturer. Disse nye innslagene kan komme av at folk har vært ute og reist og tar med seg nye impulser, eller ved at innvandring bringer med seg nye kulturinnslag.

Læringsressurser

Mangfold og endring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter