Hopp til innhold

Fagartikkel

Slik går du fram - Kjenner vi våre rettigheter?

Les artikkelen om samfunnsforskning slik at du vet noe om hvordan forskere arbeider. Dette prosjektet er en ”mini-utgave” av et virkelig forskningsprosjekt. Du har altså en problemstilling som du vil belyse ved hjelp av en eller flere undersøkelser.

LK06
Ung jente med vaskebørste og hansker. Foto.

1. For deg er problemstillingen gitt: ”Vet ungdommer hvilke rettigheter de har som arbeidstakere?

2. Sett opp noen forskningsspørsmål. Vi har laget noen forslag til deg. Forskningsspørsmålene uttrykker hva du vil undersøke for å belyse problemstillingen.

3. Sett deg godt inn i temaet. På et lite prosjekt som dette, har du ikke tid til å lese lange avhandlinger og tykke bøker, slik en forsker ville gjort. Men du kan finne noen artikler i tidsskrift og på nettet. Pass på at du bruker seriøse kilder. Vi har også lagt ut noen artikler til nytte og inspirasjon.

4. Finn svar på forskningsspørsmålene dine. (Her beskriver vi hvordan du går fram hvis du vil bruke de forskningsspørsmålene vi har foreslått.)

For å få svar på forskningsspørsmålene dine, kan du bruke en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode: Gjennomfør en spørreundersøkelse der du undersøker hva ungdommer vet om sine rettigheter som arbeidstakere, og om ungdommer i jobb har kontrakt (kvantitativ undersøkelse). Finn svar på om det ”lønner seg” å være organisert: Her finner du fram til fordeler og ulemper, og veier dem mot hverandre. Dersom dette gjøres svært systematisk og saklig, kan dette kalles forskning med kvalitativ metode. Dersom du ikke har tid til å gå skikkelig i dybden, kan du skrive om dette som en kommentar til konklusjonene i spørreundersøkelsen din.

  • Spørreundersøkelsen bør være skriftlig – på papir eller på nett. Nett: Bruk de programmene som skolen har. Eller bruk Google documents der du kan opprette egne spørreskjema (”Forms”) som du sender ut via e-post.
  • Hvorvidt det lønner seg å organisere seg, kan du finne ut blant annet ved å lese artiklene vi tilbyr om dette temaet, og følge lenkene der. Du vil også finne stoff om dette i lærebøker og avisartikler.

5. Studer svarene du har funnet i undersøkelsene dine og oppsummer inntrykkene. Beskriv hva du fant: Hvilke rettigheter kjenner ungdommene til, og hvilke er de ikke klar over? Hvor stor andel av ungdommer i jobb har kontrakt?

Hvilke konklusjoner trekker du ut av dette? Hvordan belyser dette din problemstilling?

6. Lag en liten forskningsrapport.

7. Lag en presentasjon der du legger fram det mest interessante og oppsiktsvekkende av det du har funnet.

Sist oppdatert 03.07.2017
Skrevet av Trude Løvskar
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Samfunnsfaglige tenkemåter