Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvordan finne svar på det du lurer på?

I begynnelsen var spørsmålene, hva, hvordan, hvorfor. Barn lærer å snakke i toårsalderen. Noe av det første de gjør, er å stille spørsmål. Gjennom spørsmålene lærer barna om seg selv, familien og samfunnet rundt dem.

LK06
Samfunnsforskere og hyller med rapporter

Når vi blir eldre, stiller vi andre spørsmål enn vi gjorde som barn, men grunnen er den samme: Vi ser ting rundt oss som får oss til å undre. Hva skal jeg bli når jeg bli stor? Hvordan virker egentlig rettssystemet i Norge? Hvorfor er det krig i noen land og fred i andre?

Dette er spørsmål som samfunnsfaget tar opp. Men samfunnsfag er forskjellig fra mange andre skolefag av to grunner: For det første er samfunnet hele tiden i endring. Det vil si at det som var et riktig svar i går, ikke nødvendigvis er et riktig svar i dag. For det andre er svaret på spørsmålet du stiller, ofte avhengig av hvem du spør. Forskjellige synsvinkler påvirker hva man ser, og hva man synes er viktig. Det vil si at det ofte ikke finnes ett enkelt svar som er riktig.

Ødeleggelser i Banda Aceh i Indonesia etter tsunamien i 2004. Foto.

Noen ganger skjer samfunnsendringer svært raskt og dramatisk, gjennom for eksempel naturkatastrofer. 26. desember 2004 utløste et kraftig jordskjelv under havet tsunamibølger som rullet tusenvis av kilometer gjennom Det indiske hav og skylte innover øyene i Bengalbukta, kystområdene i Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Bangladesh, Sri Lanka og Øst-Afrika, og Maldivene. Om lag 230 000 mennesker omkom. Bildet er fra Ache-provinsen i Indonesia.

Et homofilt par kysser mellom trærne. Foto.

Andre ganger skjer samfunnsendringene gradvis og over lang tid. Fram til 1972 var homofilt samliv straffbart i Norge. I 1993 fikk vi en lov som regulerte parforholdet mellom to av samme kjønn, partnerskapsloven. I 2009 ble den avløst av en kjønnsnøytral ekteskapslov. Våren 2016 åpnet den norske kirke for likekjønnet ekteskap.

Hva er det jeg lurer på?

Når du skal formulere dine egne spørsmål i samfunnsfag, er det viktig at du er bevisst på dette. Spør deg selv: Hva er det jeg lurer på? Samfunnsfaglige spørsmål retter seg gjerne mot det som er felles for mennesker og omgivelsene deres. Her skal vi studere samfunnet, del for del, i stort og smått. Det betyr ikke at forfatterne ser verden slik du gjør. Kanskje legger de vekt på helt andre ting, og de svarer kanskje ikke på de spørsmålene du synes er spennende. Derfor skal vi her se på hvordan du kan jobbe for å finne gode svar på det du synes er gode spørsmål.

Ofte får vi ikke formulert et fiks ferdig spørsmål. Noen ganger har du bare et tema som fascinerer deg. La oss ta et eksempel: Historisk har gutter og jenter ofte valgt forskjellig utdanning, både på videregående og hvis de vil ta høyere utdanning. Gutter har oftere tatt yrkesfag og tekniske og naturvitenskapelige utdanninger, for eksempel ingeniørfag. Jenter har oftere valgt helse- og sosialfag, og høyere utdanninger mer rettet inn mot andre mennesker – sykepleierutdanning, lærerutdanning eller språkfag. Her er det utrolig mange spørsmål man kan stille! Er det fremdeles slik? Hvis svaret er ja – hvorfor det? Hvis svaret er nei – hva har endret seg? Hvordan tenker gutter og jenter når de skal velge utdanning? Er de opptatt av utdanningen i seg selv, jobben de skal få etterpå, eller pengene de skal tjene?

Sist oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Clemens Saers
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Samfunnsfaglige tenkemåter