Hopp til innhold

Oppgave

Medier og informasjonskilder

Denne oppgaven handler om hvordan medier og informasjonskilder kan påvirke holdningene og meningene våre.

LK06
Ung kvinne sitter på kafé og leser nyheter på nettbrett. Foto.
  1. Ta en opptelling i klassen. Hvilke medier og informasjonskilder bruker elevene for å skaffe seg informasjon om samfunnsforhold og samfunnsspørsmål?
  2. Systematiser informasjonen. Bruker elevene ulike kilder til for eksempel internasjonale spørsmål og konflikter kontra lokale og nasjonale spørsmål? Hvilke medier og informasjonskilder er mest brukt, og hvilke er minst brukt?
  3. Beskriv de ulike kildene og mediene. Er det objektive kilder, eller inneholder de oppfatninger og ideologiske holdninger som kan påvirke informasjonen som blir gitt?
  4. Diskuter i klassen om innbyggernes bruk at medier påvirker holdningene og meningene deres?
Sist oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Leonhard Vårdal

Læringsressurser

Samfunnsfaglige tenkemåter