Hopp til innhold

UTGÅTT - Samfunnsfag (LK06)

  Dette faget følger en utgått læreplan.

  Politikk og demokrati

  «Politikk er å ville.» Slik formulerte den svenske politikeren og seinere statsministeren Olof Palme det ved sosialdemokratenes partilandsmøte i Sverige i 1964. Palme ble en innflytelsesrik politiker både i Sverige og internasjonalt, men betalte en høy pris. I 1986 ble han skutt og drept, og drapet er aldri blitt oppklart. Var det politisk motivert? Kanskje får vi aldri vite svaret.

  Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter

  Menneskerettserklæringen har en vel 200 år lang historie. Rettsstaten kan vi spore tilbake til Romerriket, mens demokrati som styreform har sitt utgangspunkt i antikkens Hellas. Likevel er dette begreper som er knyttet nært sammen i et moderne samfunn.

  Læringsressurser

  Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter

  Læringssti

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter