Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Velferd

Hva er velferd? Kanskje ser vi ikke at Norge er en velferdsstat, siden vi tar mange av velferdsgodene for gitt? Alle barn har for eksempel rett til skolegang betalt av staten. Og hvis du må være borte fra jobben på grunn av sykdom, får du sykelønn i den perioden du er syk.

Kvinne klemmer liten gutt på sykkel. Foto.

I den norske velferdsstaten tar vi vare på innbyggerne, slik at alle er sikret et minimum av levestandard, uavhengig av egen eller foreldrenes inntekt. Velferdsstaten har vært kjempet fram politisk over lang tid, spesielt i etterkrigsårene.

Mange bruker uttrykket «velferdsstat fra vugge til grav», men hva ligger i det? Alle foreldre har rett til betalt foreldrepermisjon eller økonomisk støtte. Barn og unge har rett til barnehage og skolegang finansiert av staten. Vi har rett til behandling hos en fastlege, og vi mister ikke nødvendigvis lønnen dersom vi blir syke og må være borte fra arbeidet. Dette er bare noen av elementene som inngår i begrepet velferdsstat.

Velferden blir finansiert blant annet gjennom skatter og avgifter som vi alle må være med på å betale inn til fellesskapet. Slik sett sikres velferdsstaten gjennom arbeidet som blir utført rundt om i landet. Men det blir problematisk når færre er i inntektsgivende arbeid, samtidig som folk lever stadig lenger.

Sist oppdatert 03.03.2017
Skrevet av Jan Erik Auen

Læringsressurser

Velferd og levekår

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  VelferdDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er velferdsstaten?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Levekår i dagens Norge

 • SubjectMaterialFagstoff

  Fattigdom i Norge

 • SubjectMaterialFagstoff

  Dette er NAV

 • SubjectMaterialFagstoff

  Levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling

 • SubjectMaterialFagstoff

  Måling av velstand, levestandard og livskvalitet

 • SubjectMaterialFagstoff

  Samfunnskontrakten: Spleiselaget som lønner seg

Oppgaver og aktiviteter