Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgave til kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kombinasjon av individuelt arbeid og gruppearbeid. Oppgåvetype 3-2-1.

Gruppearbeid. Foto.

Oppgave 3 - 2 -1

Kombinasjon av individuelt arbeid og gruppearbeid.

Individuelt:

Les igjennom teksten om kommunestyre- og fylkestingsvalg hver for dere - plukk ut 3 viktige punkter du har lært om i denne teksten. Ta fram 2 momenter som du synes var vanskelig å forstå. Skriv ned 1 moment som du ønsker å lære mer om. Tenk over hvor og hvordan du kan lære mer om dette

Gå så sammen i grupper på 3:

Velg en ordstyrer i gruppa

Del de 3 viktige punktene med de andre i gruppa.

Diskuter dere fram i felleskap til hvilke 3 punkter som dere mener er viktigst i denne teksten. Begrunn hvorfor dere valgte disse.

Lag så et manus til en kort muntlig presentasjon av det dere har kommet fram til. Den skal være på ca. 4 minutter og alle skal si noe.

Gjennomfør presentasjonen for resten av klassen.

Oppsummmering i egen loggbok:

 • Hva har vært min sterke sider i gruppen i dag?
 • Hva har vært mine utfordringer?
 • Hva har jeg lært av mine klassekamerater? Skriv en positiv kommentar om hvem av dem.

Gå så sammen i gruppa igjen:

 • Ta så fram 2 momenter som du syntes var vanskelig å forstå og del de med dine medelever i gruppa. Spør medelevene om de kan hjelpe deg.
 • Ta så fram det ene momentet som du ønsker å lære mer om og del det med dine medelever i gruppa. Diskuter dere fram til hvordan dere kan lære mer om dette.
Sist oppdatert 16.08.2017
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Det demokratiske systemet i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ungdomspartier og ungdomspolitikere

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Følg en debatt

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering Det demokratiske systemet

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Refleksjonsoppgaver, det demokratiske systemet

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Partiprogrammene