Hopp til innhold

Oppgave

Holdninger til stemmerett for 16-åringer

Disse oppgavene er knyttet til fagstoff om stemmerett for 16-åringer, men du må søke opp informasjon selv for å svare på spørsmålene.

LK06
en person putter stemmeseddel i valgurne. Foto.

Oppgave 1

Undersøk programmene til de politiske partiene og finn ut hvordan de stiller seg til stemmerett for 16-åringer.

Oppgave 2

Gjennomfør en avstemming i klassen om 16-åringer bør ha stemmerett eller ikke. Lag deretter et rollespill der en gruppe får i oppgave å argumentere for stemmerett for 16-åringer, og en gruppe som skal argumentere mot. Når rollespillet er over, skal en gjennomføre en ny avstemming. Diskuter resultatet.

Sist oppdatert 15.08.2017
Skrevet av Leonhard Vårdal

Læringsressurser

Politikk er påvirkning