Hopp til innhold

Oppgave

Holdninger til stemmerett for 16-åringer

Disse oppgavene er knyttet til fagstoff om stemmerett for 16-åringer, men du må søke opp informasjon selv for å svare på spørsmålene.

en person putter stemmeseddel i valgurne. Foto.

Oppgave 1

Undersøk programmene til de politiske partiene og finn ut hvordan de stiller seg til stemmerett for 16-åringer.

Oppgave 2

Gjennomfør en avstemming i klassen om 16-åringer bør ha stemmerett eller ikke. Lag deretter et rollespill der en gruppe får i oppgave å argumentere for stemmerett for 16-åringer, og en gruppe som skal argumentere mot. Når rollespillet er over, skal en gjennomføre en ny avstemming. Diskuter resultatet.

Sist faglig oppdatert 15.08.2017
Skrevet av Leonhard Vårdal

Læringsressurser

Politikk er påvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter