Hopp til innhold

Oppgave

Deltagelse i organisasjoner

LK06
Natur og Ungdom demonstrerer. Foto.

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i denne statistikken:

Statistikkbanken: Organisasjonsdeltagelse

  1. Sammenlign de unges deltagelse i organisasjoner med andre aldersgrupper. Hva finner du? Hvordan vil du forklare det du finner?
  2. Sammenlign kvinners og menns deltagelse i organisasjoner. Hva finner du? Hvordan vil du forklare det?

Oppgave 2

Gjør en kartlegging i klassen over hvor mange som er medlem i en organisasjon, og hvilke typer organisasjoner de er medlemmer av.

Sist oppdatert 08.08.2017
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Politikk er påvirkning