Hopp til innhold

Fagartikkel

Politisk innflytelse

Det er vi som bor i landet, som skaper politikk gjennom det engasjementet vi viser. Vi har flere kanaler for slik politisk innflytelse:

LK20LK06
Valgavlukke. Foto.

Valgkanalen

Om du har stemmerett, kan du bruke valgkanalen ved å gi din stemme til bestemte politiske partier. Du kan også påvirke andre til å stemme på bestemte politiske partier.

Organisasjonskanalen

Mange av dere er sikkert medlem av en eller annen organisasjon. Mange organisasjoner jobber for bestemte saker. Elevorganisasjonen jobber for elevenes interesser, blant annet lærlingplasser. Nå du er medlem av en organisasjon kan du bruke organisasjonskanalen .

Aksjonskanalen

Streik , og underskriftskampanjer er eksempler på aksjoner som kan rette oppmerksomheten mot en sak. Du kan også bruke nett-tjenester som Facebook til dette.

Mediekanalen

Å få lokalavisa til å skrive om saken du er engasjert i, vil ofte vinne fram. Du kan også skrive leserinnlegg og bruke Internett til dette.

Sist oppdatert 03.07.2017
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Politikk er påvirkning