Hopp til innhold

Oppgave

Oppgave: Den viktige sperregrensa

Løve foran Stortinget med sperrebånd

Spørsmål til teksten «Den viktige sperregrensa».

  1. Hvor stor oppslutning må et parti ha for å havne over sperregrensa?
  2. Hva blir konsekvensene for partier som havner under sperregrensa?
  3. Hvor mange tilleggsmandater konkureres det om?
  4. Hva er det som bestemmer antall mandater hvert fylke sender til Stortinget?
  5. De fleste europeiske land har en eller annen form for sperregrense. Hvorfor?
  6. Når ble ordningen med utjevningsmandater og sperregrense innført i Norge?
  7. Hva betyr det at et parti «ligger på vippen»?

Bonusoppgave

I 1952, samtidig som Sainte-Laguës utregningsmetode for mandater ble innført, ble den såkalte bondeparagrafen opphevet. Finn ut hva den gikk ut på, og hvorfor den ble fjernet.

Sist oppdatert 05.03.2017
Skrevet av Hege Røyert
Rettighetshaver: NTB

Læringsressurser

Valgstoff på NDLA