Hopp til innhold

Egenvurdering

Å vurdere egne og andres tekster

Det er ikke så vanskelig å vurdere om en tekst er god eller dårlig, men klarer du å begrunne vurderingen din? Når du skal vurdere egne og andres tekster, kan du bruke det du har lært om tekstteori, kommunikasjon og retorikk.

Lærer veileder elever. Bilde.

Vurdere egne tekster

Det kan være en utfordring å vurdere egne tekster. Man blir ofte ”blind” på egen tekst, og det er vanskelig å distansere seg fra teksten og vurdere den når man har arbeidet lenge med den. Skal du vurdere eget produkt, kan det være nyttig å starte med å begrunne valgene du har gjort.

Det kan være nyttig å skrive en logg underveis i arbeidet for å dokumentere både hva du har gjort og hvordan du har tenkt. For å begrunne valgene dine, kan du bruke det du har lært om tekstteori, kommunikasjon og retorikk. Dersom du for eksempel skal vurdere din egen tale, vil det være naturlig at du bruker retorisk teori.

Vurdere andres tekster

Når du skal vurdere andres tekster, vil vurderingen avhenge av hvorvidt det er en tekst laget av en person du kjenner, eller om du forholder deg til en profesjonell avsender. Dersom vurderingen du gjør skal leses av den som har skapt teksten, er det viktig at du begrunner vurderingen din på en saklig måte.

Husk at det er minst like viktig å peke på hva som er bra i en tekst, som å finne hva som burde forbedres. Alle har behov for å høre at de mestrer noe. Det er også få som liker å få listet opp alle feilene de har gjort. I en tilbakemelding kan du for eksempel peke på to gode kvaliteter ved teksten, og så velge ut et område teksten kan bli bedre på.

Vurderingsskjema

Et vurderingsskjema kan hjelpe deg til å formulere tilbakemeldinger og vurdere i hvilken grad en tekst oppfyller kriteriene i oppgaven. Klassen kan utvikle forslag på vurderingskriterier videre, eller kanskje dere vil lage deres egne? Det er uansett nyttig at dere blir enige om hvilke kriterier en tekst skal vurderes ut i fra. Da blir vurderingen rettferdig og utført med utgangspunkt i faglige kriterier, og ikke en tilfeldig synsing.

Skjemaene under viser vurderingskriterier som lærere gjerne bruker. Bruk gjerne disse som utgangspunkt for å lage egne vurderingsskjema.

Å vurdere en muntlig framføring

Filer

Å vurdere en tale

Filer

Å vurdere skriftlige tekster

Filer

Å vurdere sammensatte tekster

Filer

Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Marita Aksnes, Torgrim Gram Økland og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Skape og vurdere tekster