Hopp til innhold

Oppgave

Arbeid med muntlige tekster

Bruk analyseoppsettet til å analysere ulike munnlege tekstar

LK06

Vurder samspillet i en eller flere muntlige tekster. Bruk analyseoppsettet nedenfor. Oppgavene kan gjøres skriftlig eller muntlig, individuelt eller i grupper.

Oppgave 1

Analyser en TV-debatt. Du finner flere debatter på Debatt i P2

Oppgave 2

Analyser en værmelding. Du finner værmeldinger i nyhetssendingene som ligger på NRK.no

Oppgave 3

Ta opptak av en samtale mellom venner. Husk å be om tillatelse!

Oppgave 4

Sammenlign to av tekstene i oppgavene over. Hva er likt? Hva er ulikt? Hvorfor er tekstene forskjellige? Bruk fagkunnskapen om sjangre og medier når du forklarer.

Analyseskjema for muntlige tekster

 1. Hvilken sjanger er teksten?
 2. Plasser den muntlige teksten i kommunikasjonsmodellen, og gi en kort analyse av kommunikasjonssituasjonen.
  • Hva er her-og-nå-situasjonen for den muntlige teksten?
  • Hva er den større konteksten som teksten inngår i?
  • Hva er formålet med teksten?
 3. Komposisjon og struktur:
  • Hvilke modi er brukt i teksten?
  • Hvordan er de satt sammen (komponert)
  • Hvordan er strukturen i teksten?
 4. Virkemidler i muntlige tekster:
  • Hvordan er det muntlige språket tilpasset sjangeren? (formelt/uformelt språk, privat/offentlig språkbruk)
 5. Hvordan bruker deltakerne mimikk, kroppsspråk, tonefall og dialekt når de snakker? Vis til konkrete eksempler og forklar.
 6. I hvilken grad er teksten lite planlagt, spontan og lite varig? Vis til konkrete eksempler og forklar.
 7. Er det avbrytelser, småord, nøleord, ufullstendige setninger og oppfølgingsspørsmål i den muntlige teksten? Vis til konkrete eksempler og forklar.
 8. Kan du finne eksempler i teksten som sier noe om sosiale faktorer som makt, alder, kjønn, sosial og økonomisk bakgrunn?
Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Torgrim Gram Økland, Marthe Johanne Moe og Marita Aksnes
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Skape og vurdere tekster