Hopp til innhold

Veiledning

Muntlig eksamen KK 1

Du kan bli trukket ut til eksamen i Kommunikasjon og kultur 1. Den er muntlig og lokalgitt. Her følger en veiledning om eksamensordningen og noen tips.

Kommunikasjon. Illustrasjon.

Lokalgitt eksamen

Eksamensoppgaven blir laget ved hver enkelt skole og kalles derfor lokalgitt. Det er faglæreren(e) som lager eksamensoppgavene, men en ekstern oppnevnt sensor vil kvalitetssikre oppgavene før de vedtas. Skoleeieren kan fastsette lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen.

Trekkfag - 48 timer før eksamen

Siden Kommunikasjon og kultur 1 er et trekkfag, kan du som elev bli trukket ut til å ha eksamen i faget. Trekningen av hvilket fag du kommer opp i, blir kunngjort 48 timer før selve eksamenen. Det er vanlig at grupper på 6- 8 elever trekkes ut i samme faggruppe/klasse.

Forberedelsesdel - 24 timer før eksamen

Eksamen skal ha en obligatorisk forberedelsesdel. Det innebærer at du 24 timer før selve eksamen får oppgitt et tema eller en problemstilling. Du skal så utarbeide en presentasjon i tilknytning til dette. Du bør ikke lage en presentasjon der du bruker mer tid enn 10 minutter (hold presentasjonen for deg selv og se på klokka). I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt.

Selve eksamen - inntil 30 minutter

Det eneste du kan ta med deg på eksamen[1], er dine egne notater og relevante hjelpemidler knyttet til presentasjonen du har forberedt. Det vil normalt settes av 10 minutter til presentasjonen (inntil 1/3 av eksaminasjonen). I de øvrige 20 minuttene skal dere samtale om problemstillinger i det som er presentert. Eksaminator kan også be deg trekke linjer til andre deler av faget, slik at du får mulighet til å vise din helhetlige kompetanse i faget.

Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen du viser på selve eksamen.

  1. 1«§ 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring». Utdanningsdirektoratet. 2014.
Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Eli M. Huseby

Læringsressurser

Skape og vurdere tekster