Hopp til innhold

Oppgave

Hersketeknikker

Tenk over, og diskuter med en medelev:

  • Har du opplevd at andre har brukt språket til å vise at de har makt over deg, mer kunnskap enn deg eller få deg til å føle deg dum?
    • Husker du hva vedkommende sa?
    • Hva var situasjonen?
    • Hvordan reagerte du i denne situasjonen? Kan du forklare hvorfor du reagerte slik du gjorde?
Sist faglig oppdatert 17.12.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Tekst og samfunn

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter