Hopp til innhold

Fagartikkel

Historisk-biografisk metode

Jens Bjørneboe hadde en vanskelig ungdomstid der han følte seg annerledes og utenfor samfunnet. Som voksen skrev han romaner med samme tema, og derfor er det mange som ser forfatterens liv i sammenheng med tekstene han skrev.

Jens Bjørneboe. Foto.

Jens Bjørneboe

En slik innfallsvinkel som ser på forholdet mellom litteratur og historie, er den historisk-biografiske metoden. Innenfor denne teorien begrenser en konteksten til avsenderen – altså forfatteren av verket.

I denne tradisjonen leser vi verket som et uttrykk for og et resultat av dikteren sitt eget liv og de meningene denne måtte ha. Det er ofte naturlig, og kanskje også uunngåelig, å se koplingen mellom forfatterliv og forfatterens samtid.

Sammenheng mellom livet og teksten

Om vi for eksempel leser lyrikk av Inger Hagerup og Halldis Moren Vesaas, kan vi ofte se paralleller mellom liv og livsfaser (kjærlighet og ekteskap), viktige hendinger i samfunnet i deres egen samtid (krig) og de tekstene de skrev. Dette kan vi for eksempel se i tekstene "Ord over grind", knyttet til kjærligheten, og "Aust-Vågøy", knyttet til 2. verdenskrig.

To hovedretninger

Det finnes flere varianter av den historisk-biografiske metoden, og vi kan skille mellom to hovedretninger: fokus på forfatterdelen av avsenderen, eller fokus på biografien til avsenderen.

  • Fokus på forfatterdelen: I en slik tilnærming er en mest opptatt av hva som særmerker avsenderen som forfatter – hvilke andre forfattere er han påvirket av, hvilke sjangrer skriver han innenfor, hvilken tematikk opptar ham, hvordan utvikler forfatterskapet seg.
  • Fokus på biografien: I en slik tilnærming ser en på alle sidene ved livet til forfatteren – alt fra oppvekst, foreldre, familie og skolegang til religiøst og politisk ståsted.

Hvor nyttig er teorien?

Det er delte meninger om hvor gyldig og relevant den historisk-biografiske metoden egentlig er. Ofte kan vi fjerne oss langt fra det vi opprinnelig startet med – nemlig litteraturen og språket i denne. Andre ganger kan det være vanskelig å avgjøre hva i forfatterlivet som faktisk er av interesse i forhold til tekstene vi leser. Likevel ser vi at metoden står nokså sterkt fremdeles, blant annet i norske skolebøker.

Denne metoden har også en sterk tradisjon i norskundervisningen i Norge. Gjennom fokus på anekdoter og fortellinger om forfatternes liv, er målet at vi skal bli kjent med personene bak teksten, og på den måten kanskje også forstå selve teksten bedre.

Tore Rem blar i arkiver. Foto.

Tore Rem har skrevet en trebinds biografi om forfatteren Jens Bjørneboe (2009/2010). Bøkene har fått kritikk for å fokusere for mye på Bjørneboes personlige problemer.

Sist faglig oppdatert 17.12.2018
Skrevet av Torgrim Gram Økland og Marita Aksnes
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Tekst og samfunn

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter