Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    I diskursanalysen skal vi se nærmere på forholdet mellom tekst og kontekst. Hvilke tenkemåter og holdninger bygger teksten på? Det kan vi finne ut ved å analysere alt fra selve teksten, til tekstens kontekst og kulturell kontekst.

    Etter å ha gjennomført denne læringsstien skal du

    • kunne forklare hva som menes med begrepet diskurs
    • vite hva som påvirker hvordan vi forstår tekster
    • ha gjennomført en diskursanalyse