Hopp til innhold

Oppgave

Tekst i kontekst

Oppgavene gir dere erfaring med forskjellen på å undersøke en tekst som tekst og det å undersøke konteksten for en tekst.

 • Jobb i grupper på to eller tre elever. Dere finner forslag til tekster å jobbe med nederst på sida.
 • Hver elev velger en tekst å ta med til gruppa, og så gjør dere analysearbeidet sammen.
 • Husk å ta vare på kilder dere bruker.

Oppgave 1

Beskriv teksten:

 • Hvordan er teksten bygget opp? Hvilke modaliteter består teksten av? Hvordan virker disse sammen?
 • Hvilken sjanger tilhører teksten? Hvordan legger denne føringer for teksten?
 • Se på språklige virkemidler. Hvordan brukes ord og uttrykk? Hvordan kan disse si noe om holdninger, geografisk miljø, tilhørighet, utdannelse og annet hos sender og mottaker?
 • Hvilke språkfunksjoner brukes i teksten, og hvorfor?
 • Hva sier teksten om sin egen samtid? (verdier, holdninger, trender)
 • Hva tror dere er avsenderens opprinnelige og egentlige mening med teksten?
 • Når er teksten produsert eller publisert? Hvordan virker dette inn på tekst, sender og mottaker?

Oppgave 2

Beskriv konteksten:

 • Hvilken kanal blir teksten formidlet gjennom, og hvordan legger dette føringer for teksten?
 • Hvilke roller spiller avsender og mottaker i den konkrete situasjonen, og hvordan påvirker dette teksten?
 • Hvilken kultur springer teksten ut av? Hvilke verdier, holdninger og trender er kjennetegn for denne kulturen?
 • Hvilke konvensjoner for kommunikasjon gjelder for teksten i konteksten?

Oppgave 3

Oppsummer det dere har svart i oppgave 1 og 2:

 • Hvordan er samspillet mellom tekst og kontekst?
 • Hvilke tenkemåter og holdninger vil dere si at teksten bygger på?

Tekster til analyse

 1. Salgsannonse for eksklusiv hytte på Finn.no: «Støltrøa – Særpreget og meget eksklusiv fritidseiendom på Oppdal!»
 2. Ylvis-video på YouTube: «The cabin»
 3. Et bilde fra et oppslag i en svømmehall i München. Det er brukt som illustrasjon til denne artikkelen: «Asylsøkere bannlyst fra svømmebasseng i tysk by»
 4. Video fra VGTV: «Oljebarna: Perfekt»
 5. TV-reklame fra fiskematprodusenten Lofoten: «Hold i Torsken»
 6. Tegneserierute fra Pondus av Frode Øverli: Pondus 2478
Sist faglig oppdatert 18.12.2018
Skrevet av Ann Kristin Aune Winn

Læringsressurser

Tekst og samfunn

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter