Hopp til innhold

UTGÅTT - Kommunikasjon og kultur 1 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Tekstteori

Tekstene du møter i hverdagen, alt fra nyhetsartikler til filmer og musikk, er kulturuttrykk. De speiler det som skjer i samfunnet. Lær om hvordan tekster påvirker, og om hvordan du selv kan lage tekster som kommuniserer godt i ulike situasjoner.

Tekst og samfunn

Hvordan kan vi best forstå en tekst? Vi kan analysere innhold og form, men er det nok? Noen ganger er det mer interessant, og kanskje også nødvendig, å se på forholdene teksten ble produsert i for å forstå den.

Læringsressurser

Tekst og samfunn

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter