Hopp til innhold

Fagartikkel

De fem arbeidsfasene i retorikken

Hva gjør du om du blir bedt om å holde en tale? Noen tar talen "på sparket", mens andre skriver ned alt de skal si. Det er forskjell på hvor gode vi er til å planlegge og forberede oss på slike situasjoner. Får å få til en vellykket tale kan det være lurt å følge noen steg.

LK06
Jens Stoltenberg holder tale. Foto.

Jens Stoltenberg er regnet som en god taler. Talene er godt planlagte.

Arbeidet med å utarbeide en retorisk tekst, kan vi litt forenklet dele inn i fem faser: inventio, dispositi, elocutio, memoria, actio. Du kan for eksempel bruke fasene når du skal skrive et debattinnlegg eller holde en tale.

De fem fasene i utarbeidingen av en retorisk tekst dreier seg om alt forarbeidet som kommer før teksten får sin mottaker. Husk likevel på at vi bør ha mottakeren i bakhodet hele tiden. Det er han eller hun teksten skal tilpasses til, det er han eller hun vi skal overbevise.

Inventio

Inventio er fase 1. Denne fasen handler om å finne ut hva en skal si, altså hva talen skal handle om og hva den skal inneholde. I denne fasen kan du bruke tankekart, idémyldring og lete etter kilder som kan hjelpe deg med å finne innhold til talen.

Dispositio

Dispositio er fase 2. Som navnet tilsier, konsentrerer denne fasen seg om disposisjonen for talen. Her må en avgjøre hvilken rekkefølge og struktur stoffet skal ordnes etter. Det er her du skal sette ideene i system og sortere hva som skal være med. Du lager innledning, hoveddel og avslutning.

Elocutio

Elocutio er fase 3. I denne fasen arbeider en med utformingen av språket, og en må avgjøre hvilke ord en skal bruke og hvilken stil som skal prege talen. Hvordan du ordlegger deg vil variere. Du bruker objektivt og saklig språk i artikkelen, høytidelig språk i konfirmasjonstalen, og humor og ironi i kåseriet.

Memoria

Memoria er 4.fase. Navnet på denne fasen sier oss at dette dreier seg om å huske talen for å kunne framføre den uten å være låst til en skrevet tekst. Du kan bruke flere teknikker for å huske det du skal si. Du kan øve inn rekkefølgen i en muntlig presentasjon eller lage et kortfattet manuskript med viktige stikkord.

Actio

Actio er fase 5. Denne fasen ser på selve framføringsfasen, og handler om hvordan talen skal framføres og hvordan taleren skal eller bør opptre. Du kan for eksempel tenke over hva du skal ha på deg, hvordan du bruker kroppsspråket og at du har blikkontakt.

Arbeidsfasene kan brukes på flere teksttyper

At retorikken i utgangspunktet var tenkt i forhold til muntlige tekster (for eksempel taler), blir tydelig særlig i forhold til den fjerde og femte fasen - memoria og actio. Likevel kan det meste av retorikken også brukes på både skriftlige og sammensatte tekster.

Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Torgrim Gram Økland og Marita Aksnes

Læringsressurser

Hva vil vi med teksten?