Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 1 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kulturteori

Hva forbinder du med ordet kultur? Mange tenker først og fremst på kunst og teater, men kultur er mer enn det. Forenklet kan vi si at kultur er det mennesker gjør, kommuniserer og tenker. Dette emnet handler om hva kultur kan være, og at det finnes mange ulike måter å betrakte kultur på.

Introduksjon til kulturbegrepet

Én definisjon av kultur er at det er verdier, normer og aktiviteter som er felles hos en gruppe mennesker. Det betyr at du tilhører flere kulturer, ikke kun for eksempel en norsk kultur. Hvilke kulturer tilhører du, og er det mulig å beskrive disse?

Læringsressurser

Introduksjon til kulturbegrepet