Hopp til innhold

Oppgave

Språket i bruk

LK06

Oppgave 1

  • Hva er pragmatikk? Forklar med egne ord og gi et eksempel.
  • Hva kjennetegner pragmatikken i forhold til semantikken?

Oppgave 2

  • Hva er turskifte? Prøv å observere hva du sier eller hvordan du gir signal om at du ønsker å si noe i en samtale. Finn også ut hvordan dine kamerater gjør det.
  • Hvordan markerer du turskifte når du snakker i telefonen?

Oppgave 3

  • Hvilke språklige uttrykk er spesielle for den ungdomskulturen du kjenner best? Er det for eksempel slang, engelsk, banning eller ironi?

Oppgave 4

  • Finn ut hva engelskmenn og andre europeere sier istedenfor «Takk for maten!».
  • Kjenner du til høflighetsfraser fra andre språk som vi ikke har i Norge?
Sist oppdatert 18.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshavere: Øyvind Dahl og NRK

Læringsressurser

Hva er verbal kommunikasjon?