Hopp til innhold

Fagartikkel

Paralingvistikk

Kommunikasjon er mye mer enn ordene du sier. Måten noe sies på, har minst like stor betydning. Alt dette som kommer i tillegg til ordene, kan vi kalle for paralingvistikk. "Para" kommer fra gresk og betyr "ved siden av" eller "i tillegg".

LK06
Jack Nicholson i rollen som Jack Torrence i Stanley Kubricks filmatisering av romanen The Shining (1980). Foto.

"Here`s Johnny!"Jack Nicholson i rollen som Jack Torrence i Stanley Kubricks filmatisering av romanen The Shining (1980) er en av de skumleste filmscenene gjennom tidene. Hvorfor?

Paralingvistiske faktorer

Noen ganger er måten vi sier noe på nesten viktigere enn hva vi sier. Det er mange nyanser i hvordan du kan bruke stemmen. For eksempel vil både tonefallet og volumet være med på å formidle det som skal sies. Dette kaller vi for paralingvistiske faktorer.

Enkelte forskere hevder at disse såkalte paralingvistiske faktorene er enda viktigere for dannelsen av mellommenneskelige holdninger enn selve det verbale innholdet i en samtale. Hvordan ting sies, er ofte det som sies!

Glade ungdommer ser på mobiltelefonene sine. Foto.

Glade ungdommer

Tonehøyde, tonebevegelse, lydstyrke, lydlengde, rytme og bruk av pauser kan være viktige tegn som brukes for å få frem nyanser i språket. Likeså måten å uttrykke seg på: å tale leende, gråtende, bydende, beveget og lignende.

Til paralingvistikken hører også bevisst bruk av stemmen som for eksempel å tale hviskende, andpusten, sløret, med sprukket stemme, dyp røst, og så videre.

Paralingvistiske variasjoner

Det forekommer paralingvistiske variasjoner mellom ulike språkgrupper eller (sub)kulturer. Folk i Thailand oppfatter høy stemme som et uttrykk for sinne. Skal man vise en dannet holdning, bør man tale mykt og varsomt.

Italienerne er kjent for å ha et klangfullt språk, mens spansktalende grupper har et bredt og meget uttrykksfullt register. Mange synes derimot at amerikanere fra Midtvesten har et monotont språk.

Stillhet som kommunikasjonsmiddel

Til paralingvistikken kan vi også regne bruken av stillhet og pauser, som vi allerede har nevnt. I mange land er det for eksempel upassende å snakke sammen under et måltid. Mens stillheten brukes lite som kommunikasjonsmiddel i Norge, spiller den en viktig rolle i østlige land. En vietnameser uttrykte seg slik: «I vårt land er stillheten noe meget vakkert. Vi bruker den for å vise respekt, enighet eller uenighet, og vi kan få frem forskjellen mellom disse tre holdningene.»

Tigger med plakat. Foto.
Sist oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva er verbal kommunikasjon?