Hopp til innhold

Fagartikkel

Menneskets språkkompetanse

Språkkompetansen til et menneske er ganske kompleks. Hver gang vi sier en setning, benytter vi oss av språkkompetansen vår. Vi vet noe om hvem vi ytrer oss til, hva vi skal si, og vi vet noe om hvilke ord ytringen må inneholde for at den skal være riktig grammatikalsk.

LK06
Pop Art- tegneserierute med snakkeboble der en jente  hvisker hemmeligheter i øret på en annen jente.

Vi har altså både en grammatisk og en kommunikativ kompetanse. Den grammatiske kompetansen fokuserer på språket som system. Den kommunikative kompetansen fokuserer på språket i bruk. Når du bruker førstespråket ditt, det vi ofte kaller morsmålet, bruker du begge språkkompetansene samtidig, og uten å tenke særlig over det.

Skillet mellom språksystem (grammatikk) og språkbruk (pragmatikk) har vært svært nyttig i språkvitenskapen, men har kanskje også ført til at en ofte har studert språksystemet isolert fra omgivelsene. Men språk og kultur henger nøye sammen. Ord og setninger får sin mening fra praktisk bruk i en kulturell kontekst der mennesker kommuniserer med hverandre.

Vi skal se litt nærmere på hva det vil si å ha en grammatisk og en kommunikativ kompetanse.

Sist oppdatert 26.10.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva er verbal kommunikasjon?