Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Beskriv menneskets språkkompetanse

Oppgave 1

Forklar de to begrepene grammatisk kompetanse og kommunikativ kompetanse for en medelev.

  • Eller: Lag et tankekart der du setter språkkompetanse i midten. Tegn og bruk stikkord til å forklare de to begrepene.

Oppgave 2

Hva er Chomskys forklaring på at et lite barn kan formulere setninger det aldri har hørt før?

Oppgave 3

Småbarn kan finne på å si grammatisk ukorrekte setninger som denne: "Jeg gidde bilen til gutten".

  • Hva tror du er årsaken til at de gjør det? (Hint: regel).
CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 21.11.2018

Læringsressurser

Hva er verbal kommunikasjon?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter