Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Alle som skal lære seg et nytt språk, må lære seg hvordan språket er bygd opp, hvordan det snakkes og skrives. Det å lære seg grammatikken og uttalen kan være vanskelig nok. I tillegg må du lære deg hvordan språket brukes, for språkkompetanse handler også om å vite hvordan det brukes i ulike kommunikasjonssituasjoner.

Etter å ha fulgt denne læringsstien, skal du kunne

  • vite hva som legges i begrepet språkkompetanse
  • kunne forklare hva grammatisk og kommunikativ kompetanse er