Hopp til innhold

Oppgave

Før du begynner

Hva forbinder du med begrepet kommunikasjon?

  1. Skriv opp alle ordene du kommer på som har å gjøre med kommunikasjon mellom mennesker. Tenk over kjennetegn både ved personlig kommunikasjon og mediekommunikasjon.
  2. Kan du sortere ordene i underkategorier? (For eksempel verktøy, egenskaper). Lag et strukturert tankekart av ordene. Tegn gjerne!
  3. Hva tenker du er god kommunikasjon? Sett opp minst tre kriterier.
  4. Hva gjør at kommunikasjon går galt? Sett opp minst tre punkter.
Sist faglig oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe og Albertine Aaberge

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale