Hopp til innhold

Fagartikkel

Kulturfilteret er dynamisk

Vi kjenner uttrykket: "Vi ser gjennom kulturelle briller." Med det mener vi at vårt syn blir farget av de brillene vi ser verden med.

Vi kan sammenligne kulturfilteret med solbriller; et filter som farger vårt syn på verden.

Vi kan sammenligne kulturfilteret med solbriller - et filter som farger hvordan vi ser på verden.

Brillene fungerer som et filter. Men brillene kan vi ta av og på; det kan vi ikke med kulturfilteret. Derfor har vi i kulturfiltermodellen tegnet filtrene oppå sirklene som representerer henholdsvis avsender og mottaker. Det er en del av personligheten. Selv om jeg skulle kle meg annerledes og lære andre språk, er jeg fremdeles meg selv.

Kulturfiltre er dynamiske

Våre kulturfiltre er farget av oppvekst og erfaring. Personer vi har møtt, som våre foreldre, søsken og venner, er med på å prege hvem vi er. Det samme er det vi har erfart i både små og store hendelser. Våre kulturfiltre er heller ikke statiske og uforanderlige, de er dynamiske. Vi utsettes stadig for nye påvirkninger. Vi møter nye mennesker, vi lærer andre språk, vi opplever nye ting, vi påvirkes av reklame, musikk og film. Dette vil i ulik grad påvirke hvordan vi er og hvordan vi ser på verden.

Har du opplevd eller erfart noe som har endret måten du ser på verden? Du kan ha skiftet mening om små eller store ting. Hva fikk deg til å endre syn?

Hvordan bruke kulturfiltermodellen

Det er viktig at vi ved bruk av kulturfiltermodellen ikke oppfatter kulturfiltrene som altfor rigide. Dersom vi tenker på kultur ut fra det beskrivende kulturbegrepet, er det lett å tenke seg at en bedre forståelse av den andres kulturfilter ville hjelpe oss til å skjønne hvordan den andre forstår og tolker. Og det er sant et stykke på vei at vi kan beskrive og bruke kulturfilteret slik. Det er likevel viktig å understreke at det er ikke mulig å forutsi nøyaktig hvordan andre mennesker vil tenke og handle.

Dersom vi har fokus på det dynamiske kulturbegrepet, vil vi lettere forstå hvordan et menneske bruker sin kultur og gjør visse kulturelle elementer gjeldende i et bestemt kulturelt møte. Vi tilpasser oss situasjonen og kommuniserer ulikt med forskjellige mennesker.

I en dynamisk kulturforståelse vil hver kommunikasjonssituasjon endre litt på kulturfilteret vårt. Du kan ikke slette erfaringer fra kulturfilteret, men nye erfaringer kan endre på hvordan du tolker og forstår andre. Hvis vi skal bruke kulturfiltermodellen til å beskrive en kommunikasjonssituasjon, er det derfor viktig å huske at filteret er dynamisk. Det gjelder enten det er to nordmenn som kommuniserer, eller en nordmann og en utlending, en fisker og en jurist, en lærer og en elev, eller en mann og en kvinne.

Våre kulturfiltre kan tilpasses

Kulturfiltrene er altså i stadig endring. Vi tilpasser oss menneskene rundt oss. Vi kan lære nye språk, firkantfilteret kan tilpasse seg trekantfilteret ved å lære trekantspråk og trekantkulturens kulturelle koder. Tilsvarende kan mennesker med trekantfilter lære firkantspråk og firkantkulturens kulturelle koder. Sosialantropologen Tord Larsen formulerer det slik: Vi har evnen til å ”klatre over våre egne horisonter og strekke oss inn i andres.”[1] Mennesker er stort sett alltid opptatt av å forstå og bli forstått av andre.

  1. 1«Handlingen, moralen og kulturoversettelsen.». Larsen, Tord. Institutt for sosialantropologi. 1984.
Sist faglig oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl og Eirik Befring
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell