Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Kulturen vi har vokst opp i, det vi har lært og erfart, påvirker oss i kommunikasjon med andre. Vårt kulturelle ståsted farger hvordan vi både sender og tolker meldinger. En kommunikasjonsmodell som beskriver dette er kulturfiltermodellen.

Læringsmål for læringstien er at du skal:

  • kunne forklare begrepene kulturfilter, intendert og mottatt mening, relasjon og kontekst i kulturfiltermodellen
  • kunne bruke kulturfiltermodellen for å forklare hvordan en persons kulturellle ståsted påvirker kommunikasjonen
  • kunne bruke kulturfiltermodellen i en analyse av konkrete kommunikasjonssituasjoner