Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du:

  • kunne forklare sentrale begreper i prosessmodellen og hvordan de henger sammen
  • kunne bruke prosessmodellen til å analysere personlig kommunikasjon og mediekommunikasjon
  • forstå hvordan ulike kilder for «støy» kan gjøre det vanskelig å få et budskap fram slik det var tenkt.