Hopp til innhold

Oppgave

Gå i dypden på interkulturell kompetanse

LK06

Oppgave 1

Hva vil det si å ha interkulturell kompetanse? Lag en bruksanvisning.

Hvilke praktiske råd for kommunikasjon finner du i fagstoffet under "interkulturell kompetanse?" Skum igjennom tekstene på nytt.

 • Bruk rådene som utgangspunkt for en "bruksanvisning" til en venn som skal på en lengre reise til en fremmed kultur. Du kan lage dette som en brosjyre eller som en kort film.
 • Et av dilemmaene du må få fram i bruksanvisningen, er:

  • Hvordan du på den ene siden skal være deg selv og ekte, og på den andre siden tilpasse deg og leve deg inn i den fremmede væremåten.

Bruk gjerne konkrete eksempler for å vise dette kulturelle dilemmaet. Kanskje kjenner du noen som har reist og flyttet og som må finne seg til rette i nye kulturelle omgivelser? Du kan også bruke eksempler fra litteratur og film.

Oppgave 2

Vårt etiske ansvar. Lag en presentasjon.

Gjør rede for hvordan innsikt i interkulturell kommunikasjon kan misbrukes. Studer fenomener som makt, korrupsjon, økonomi, empati. Hent eksempler fra egen erfaring, fra intervju eller litteratur og film.

 • Hvordan kan innsikt i interkulturell kommunikasjon misbrukes?
 • Hva kan du/dere gjøre for å bevisstgjøre dere selv og andre, slik at innsikt i interkulturell kommunikasjon ikke blir misbrukt?

Oppgave 3

Interkulturell kommunikasjon er mulig! Drøft påstanden og punktene under.

 • Hvordan er interkulturell kommunikasjon mulig når mennesker har forskjellig kulturbakgrunn, forskjellig språk, forskjellige religioner, forskjellige normer og forskjellige verdier?
 • Det er mye som kan gå galt når mennesker med svært forskjellig utgangspunkt skal kommunisere. Hvordan er det likevel mulig å kommunisere interkulturelt?
 • Hva kan du/dere gjøre for å forbedre din/deres interkulturelle kompetanse?

Oppgave 4

Hvordan kommuniserer unge mennesker sammen? Observer en gruppe.

Du/dere skal finne eksempler på interkulturell kommunikasjon i ungdomskulturer. Observer en gruppe du selv ikke er en del av. Du kan for eksempel være med på et møte eller en trening.

Prøv å svare på disse spørsmålene ved å reflektere, bruke fagbegreper og vise til konkrete eksempler:

 • Hvilken kulturforståelse vil du anvende når du studerer kommunikasjonen: den beskrivende eller den dynamiske?

  • Blir resultatet forskjellig enten du anvender den ene eller den andre tilnærmelsen?
 • Studer hvordan deltagerne i gruppa kommuniserer. Spiller etnisk bakgrunn, kjønn eller alder noen rolle i den situasjonen du observerer?
 • Finner du eksempler på misforståelser? Hva skjedde, og hva tror du var årsaken til misforståelsen?
 • Er det slik at ungdom med ulik kulturell bakgrunn har større problemer med å kommunisere med hverandre enn ungdom med mer lik kulturell bakgrunn? Forklar hvorfor / hvorfor ikke.
 • Er kulturavstand viktig i denne sammenhengen?

Bruk funnene dine til å presentere for medelevene dine. Er det stor forskjell på det dere har kommet fram til?

Sist oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva er interkulturell kompetanse?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?