Hopp til innhold

Oppgave

Hindu og pinsevenn møtes

Oppgave 1

Oh my God! Hindu møter pinsevenn.

Se videoen "Oh my God! Hindu møter pinsevenn":

  • Hvordan påvirker religionen livet til Ravinea? Pek på konkrete eksempler i filmen.
  • Hvordan reagerer Anne Louise på Ravineas forhold til religionen?
  • Fører dette treffet til at Anne Louise får en bedre forståelse av Ravineas kultur? Begrunn svaret.

Oppgave 2

Se videoen "Oh my God! Pinsevenn møter hindu":

Oh my God! Pinsevenn møter hindu.

  • Hvordan påvirker religionen livet til Anne Louise? Pek på konkrete eksempler i filmen.
  • Hvordan reagerer Ravinea på Anne Louises forhold til religionen?
  • Fører dette treffet til at Ravinea får en bedre forståelse av Anne Louises kultur? Begrunn svaret.

Oppgave 3

Drøft disse spørsmålene med en medelev:

  • Vurder kommunikasjonen mellom de to jentene. Viser de interkulturell kompetanse? Begrunn svaret.
  • Hvilken verdi har slike kulturmøter?
  • Lærte dere noe nytt om kulturen til de to jentene? Hva ville dere ha spurt de to jentene om for å lære mer?
Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Hva er interkulturell kompetanse?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?