Hopp til innhold

Oppgave

Small talk

LK06

Se kortfilmen Small talk, og svar på oppgavene:

Oppgave 1

  • Hvilket inntrykk får du av familien i presentasjonen i starten av filmen? Er de typiske sørlendinger?
  • Er svarene dere gir preget av fordommer eller stereotypier? Drøft i klassen.
  • Hva tror du psykologistudenten Elisabeth tenker i møtet med denne familien? Begrunn svaret ditt.
  • Pek på noen kulturforskjeller du observerer i starten av filmen. Beskriv situasjonene/scenene i filmen helt kort og objektivt.
  • Hvilke praktiske råd om interkulturell kommunikasjon ville du gitt til Elisabeth (eller andre som skal treffe kjærestens familie for første gang)?

Oppgave 2

Beskriv kommunikasjonen i denne familien.

  • Hva snakker de om? Hva snakker de ikke om?
  • Hvem er det som snakker?
  • Hvorfor er det slik, tror du?
  • Hvem mangler i den siste scenen? Hva har skjedd, tror dere?
Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Hva er interkulturell kompetanse?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?