Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan skal du hilse?

LK06

Oppgave 1

I alle kulturer er det første møtet med representanter fra andre kulturer avgjørende. Tradisjonelt var det viktig å avgjøre: Er personen en venn eller fiende? Skal vi møte personen med respekt og varme eller skepsis og til og med fiendlighet? Hvis dette er det første vennlige møtet, vil måtene vi kan signalisere vår velvillige innstilling og respekt på, variere fra kultur til kultur.

 • Hvordan vil du gi et godt inntrykk første gang du møter en person fra en fremmed kultur?
 • Du er i et fremmed land med en annen hilseskikk. Hvordan vil du hilse på en person fra dette landet første gang du ser han/henne?
 • Du møter en person fra et fremmed land med en annen hilseskikk i ditt land. Hvordan vil du hilse på denne personen for første gang?

Oppgave 2

Høsten 2018 var temaet håndhilsing og kulturmøter framme i flere medier. I artikkelen Kun statsborgerskap til dem som håndhilser siteres innvandringsminister Inger Støjberg (V) slik:

"Håndtrykket er den måten man hilser på i Danmark. Det er den måten vi viser respekt for hverandre på her i landet."

Sakene i media har stort sett dreid seg om muslimers holdning til å håndhilse på kvinner. I artikkelen Imamer med klar beskjed: Håndhilsing er tillatt i islam kommer det muslimske fatwarådet med følgende uttalelse:

(...) i henhold til europeiske normer er håndhilsing ansett som naturlig allmennmoral og er indikasjon på respekt. Hvis dette ikke blir respektert og tatt hensyn til kan det forårsake vanskeligheter. Å avstå fra det kan skape misforståelse av at man er arrogant. For å unngå uhøflige og ubehagelige situasjoner, ta vare på skikken. Det er tillatt så lenge det er behov for det, for å unngå misforståelse.

 • Hvilke holdninger til andre kulturers regler og normer kommer fram i de to sitatene?
 • Les begge artiklene og diskuter. Hvem bør følge hvilke hilseskikker? Begrunn svaret.

Oppgave 3

I denne videoen forklarer foreleseren Younis Hamza Al Hirz om hilseskikker i Bahrain. Se videoen og finn ut:

 • Hvor ligger Bahrain?
 • Når brukes hilsenen salam aleikum?
 • Hvordan skal menn og kvinner hilse?
 • Skal man utveksle håndtrykk?
 • Hva sier hilsemåtene her om de kulturelle verdiene i Bahrain?

Oppgave 4

Sosialantropologen Arne Rokkum forklarer om hilseskikker i ulike kulturer. Se filmklippet og svar på disse oppgavene:

 • I intervjuet starter de med Japan. Hvorfor, tror du?
 • Hvordan minner Zulu-folkets hilseform på den vestlige?
 • Beskriv masaienes vanlige hilsemåte.
 • Hvordan er det vanlig at to japanske kamerater skilles?
 • Hvis du tar utgangspunkt i de hilsemåtene du hører om her, hvor tenker du at kulturavstanden er størst i forhold til din egen kultur?
 • Hva sier disse hilsemåtene om kulturelle verdier i Japan, hos zuluene og masaiene?

Ulike hilsemåter

Oppgave 5

Kwintessential er en britisk nett-tjeneste som tilbyr assistanse til kommersielle aktører som har en stor internasjonal kontaktflate. Det å kjenne til andre kulturer og deres leveregler er særlig viktig i handel og forretningsliv. Nettsidene gir verdifull informasjon om hvordan man kan opparbeide seg interkulturell kompetanse. Se på denne listen over land: Kwintessential .

 • I grupper: Velg dere ett land hver på Kwintessentials liste og én hilsemåte.
  • Lag en visuell presentasjon hvor dere også laster opp en video (for eksempel fra mobil) der dere utfører hilsenen. Gi bakgrunnsinformasjon og drøft de kulturelle verdiene som er involvert.
  • Hvilke fordeler og ulemper har en slik framstilling av hilsemåter?
Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Eli M. Huseby og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Hva er interkulturell kompetanse?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?