Hopp til innhold

Medieuttrykk 1

Video 1

Å jobbe med levende bilder er en sammensatt arbeidsprosess. Videoproduksjon handler om alt fra konkretisering av idéen, valg av virkemidler, uttegning og opptak, til redigering og klipping.

Videoproduksjon – korte formater

I dette praktiske emnet jobber du med å produsere innhold til korte medieformater som videoreportasje, vignett, trailer, musikkvideo og reklamefilm.

Læringsressurser

Videoproduksjon – korte formater