Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du nå om filmspråk?

I denne interaktive oppgaven skal du på en strukturert måte beskrive filmspråk og fortelleteknikk i filmen Vet du hvem du snakker med? Teksten kan eksporteres til et dokument etter at du har fylt ut alle feltene.

LK20LK06
Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Tina Andersson Jensen

Læringsressurser

Innføring i video og kamera

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?