Hopp til innhold

Medieuttrykk 1

Video 1

Å jobbe med levende bilder er en sammensatt arbeidsprosess. Videoproduksjon handler om alt fra konkretisering av idéen, valg av virkemidler, uttegning og opptak, til redigering og klipping.

Filmproduksjon

Jobb kreativt med produksjon og prosess, både individuelt og sammen med andre. Bruk bransjefaglige metoder for å skape videoproduksjoner som kommuniserer og treffer målgrupper i bestemte mediekanaler.

Læringsressurser

Filmproduksjon