Hopp til innhold

Fagstoff

Lån

Før eller siden får du kanskje behov for å låne penger. Det kan være penger for å kjøpe en bil, eller kanskje for å kjøpe en leilighet.

Lommebok med penger

Eksempel på långivere er banker, forsikringsselskaper, Statens lånekasse for utdanning og Husbanken. I tillegg gir en rekke forretninger lån i form av at de tilbyr salg av varer på avbetaling.

Långiver krever normalt sikkerhet for lånet i form av «pant» i den gjenstand lånet skal finansiere. Hvis for eksempel en låntaker ikke kan betale tilbake et boliglån, kan banken i stedet ta boligen, selge den og på den måten få tilbake pengene. Låntaker kan da bli sittende igjen uten bolig, men fortsatt med restlån til banken.

Långiver krever betaling for å låne ut penger i form av renter og gebyrer. Rentesatsen avhenger av flere faktorer. En viktig faktor er den sikkerheten långiveren har for å få pengene tilbake. Derfor er for eksempel rentesatsen høyere for et billån enn for et lån til en brannforsikret bolig.

Det oppgis to typer renter på et lån, nominell rente og effektiv rente.

  • Nominell rente viser det årlige rentebeløpet som en prosentandel av lånet. Vanligvis er denne renten oppgitt som rente per år (rente p.a). I tillegg må du betale gebyrer.

  • Effektiv rente viser den virkelige renten når også gebyrene er regnet med. Den effektive renten er dermed den faktiske prisen på lånet.

I Norge plikter alle långivere å oppgi den effektive renten.

Betaling av lån

Et lån må tilbakebetales. I tillegg må det betales renter og gebyrer. Dette skjer ved at låntaker betaler et beløp et visst antall ganger, et visst antall terminer.

Hvis det betales et beløp hver måned, så er det 12 terminer per år. Hvis det betales bare én gang per år, så er det bare én termin per år. Det er også vanlig med for eksempel fire terminer per år. Da betales det et beløp hver tredje måned.

Antall terminer til sammen er lik antall terminer per år multiplisert med lånets løpetid i antall år.

Et terminbeløp, det som betales en termin, består av en avdragsdel og en rentedel.

Det skilles mellom to typer lån, serielån og annuitetslån.

Serielån

Når du tar opp et serielån, betaler du like store avdrag gjennom hele låneperioden. Etter hvert som lånet blir betalt ned, vil renteutgiftene gå ned. Terminbeløpene vil dermed bli lavere og lavere.

Illustrerte terminbeløp for serielån oppdelt i renter og avdrag. Grafikk.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du kan selv lage et regneark som viser tilbakebetalingsplanen for et gebyrfritt serielån med løpetid på 10 år og med én termin per år. Avdraget hver termin er lik lånesummen dividert med antall terminer. Rentene avtar ettersom lånet nedbetales, og terminbeløpene avtar gradvis. Regn med en rentesats på 4 % p.a.

Serielån med 1 termin per år i 10 år

Skriv inn lånebeløp og rente:

Lånebeløp:

100000

Rente i prosent

4

Avdrag per termin

10000

Avdrag

Renter

Terminbeløp

Restgjeld

Lånestart

100000

1. året

10000

4000

14000

90000

2. året

10000

3600

13600

80000

3. året

10000

3200

13200

70000

4. året

10000

2800

12800

60000

5. året

10000

2400

12400

50000

6. året

10000

2000

12000

40000

7. året

10000

1600

11600

30000

8. året

10000

1200

11200

20000

9. året

10000

800

10800

10000

10. året

10000

400

10400

0

Sum

100000

22000

122000

Formlene som er brukt finner du i regnearket nedenfor. Forsøk først å lage regnearket uten å se på formlene.

Filer

Annuitetslån

Når du tar opp et annuitetslån er terminbeløpene like store gjennom hele låneperioden.

Illustrerte terminbeløp for annuitetslån oppdelt i renter og avdrag. Grafikk.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det betyr at avdraget hver termin er lik terminbeløpet minus renter.

Etter hvert som lånet blir betalt ned, vil renteutgiftene gå ned. Siden terminbeløpene skal være like store gjennom hele låneperioden vil avdragsdelen øke når rentedelen går ned. Det er ikke så enkelt å regne ut terminbeløpet for et annuitetslån. Derfor er ikke dette med i læreplanen for 1P og 1P-Y.

De aller fleste som tar opp et lån velger annuitetslån.

Det er viktig å vite hvor stort terminbeløp du er i stand til å betale.

Nordea bank tilbyr på sine nettsider blant annet følgende typer lån: Boliglån, billån, båtlån, forbrukslån og kontokreditt.

Med Nordeas boliglånskalkulator kan du teste ut hva et boliglån vil koste, se bildet nedenfor. Kalkulatoren foreslår automatisk en rente som kan være aktuell. Når du skal ta opp et lån, bør du ta høyde for at renten kan øke, og det er ikke sikkert at du vil få den foreslåtte renten. Du bør derfor teste hva terminbeløpet blir ved høyere rente.

Eksempel fra Nordeas lånekalkulator. Skjermdump.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å se hele nedbetalingsplanen, må du trykke på "Nedbetalingsplan" i kalkulatoren. Legg merke til hvor mye det totalt betales i renter og gebyrer. Er dette lånet et serielån eller et annuitetslån?

Tabell fra lånekalkulator. Skjermdump.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det årlige avdraget for 2043 er mindre enn for de andre årene. Det skyldes at lånet betales med månedlige terminer og lånekalkulatoren ble testet i mars måned 2018. Lånets løpetid var 25 år, fram til mars 2043.

Billån

Nedenfor har vi klippet ut et bilde fra DNB sin billånskalkulator slik den var i mars 2018. Her også foreslår kalkulatoren en aktuell rente, men det er ikke sikkert det er den renten du får når du søker om et slik billån. Det kan for eksempel avhenge av om bilen er ny eller brukt.

Billånkalkulator. Skjermdump.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forbrukslån

Hvis du er ute etter virkelig høye rentesatser, så er et forbrukslån tingen! Her er et utklipp av Sbanken sin forbrukskalkulator slik den var i mars 2018.

Kalkulator for forbrukslån. Skjermdump.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-NC-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 08.05.2019

Læringsressurser

Økonomi

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter