Hopp til innhold

Oppgave

Likninger

Oppgavene nedenfor skal løses uten bruk av hjelpemidler. Fra oppgave 8.3 og utover bør du kontrollere svarene dine ved å sette dem inn i de opprinnelige likningene.

LK06

8.1

Sett inn riktig tall i hver av rutene

a) ?+4=6

b) ?-4=8

c) 4+?-2=1

d) 3-7+?=10

e) 3-?=12

vis fasit

a) 2+4=6

b) 12-4=8

c) 4+-1-2=1

d) 3-7+14=10

e) 3--9=12

8.2

Sett inn riktig tall i hver av rutene

a) 2·?+2=8

b) 3·?-3=6

c) 7·?-3=-10

d) 6+3·?=0

e) -3·?-3=0

vis fasit

a) 2·3+2=8

b) 3·3-3=6

c) 7·-1-3=-10

d) 6+3·-2=0

e) -3·-1-3=0

8.3

Løs likningene

a) x-1=5

b) 5x+2=12

c) 5x-5=25

d) -3x+4=-2

e) 6x-2=22

vis fasit

a)

x = 5+1x=6

b)

5x = 12-25x=105x5=105x=2

c)

5x = 25+55x=305x5=305x=6

d)

-3x = -2-4-3x=-6-3x-3=-6-3x=2

e)

6x = 22+26x=246x6=246x=4

8.4

Løs likningene

a) 2x-2=8

b) 3x+6=x+12

c) x3-13=43

d) 5x-12=2

e) 2x-3=-3x+4

vis fasit

a)

2(x-2) = 82x-4=82x=12x=6

b)

3x-x = 12-62x=6x=3

c)

x3-13 = 43x-1=4x=5

d)

5x·2x-12·2x = 2·2x10-x=4x-x-4x=-10-5x=-10-5x-5=-10-5x=2

e)

2x-3 = -3x+42x-6=-3x-125x=-6x=-65

8.5

Løs likningene

a) x2+8=12

b) 4x2+6=70

c) -x2+2=2x2-25

vis fasit

a)

x2 = 12-8x2=4x=±4x=±2

b)

4x2 = 70-64x2=644x24=644x2=16x=±16x=±4

c)

-x2+2  = 2x2-253x2=27x2=9x=±3

Sist oppdatert 06.04.2018
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Likninger