Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forhold

Oppgavene nedenfor kan løses med digitale hjelpemidler.

5.1

Et kart har målestokken 1:100 000.

a) Hvor mange meter svarer 1 cm på kartet til i virkeligheten?

vis fasit

1 cm på kartet svarer til  1cm·100 000=100 000 cm=1 000 m  i virkeligheten.

b) Hvor mange km er 8 cm på kartet i virkeligheten?

vis fasit

8 cm på kartet svarer til  8cm·100 000=800 000 cm=8 000 m=8 km  i virkeligheten.

5.2

En hustegning har målestokk 1:50.

a) Hvor mange meter svarer 5 cm på tegningen til i virkeligheten?

vis fasit

5 cm på tegningen svarer til  5 cm·50=250 cm=2,50 m  i virkeligheten.


b) Hvor mange cm på tegningen er 10 meter i virkeligheten?

vis fasit

10 meter i virkeligheten svarer til  10 m50=1000 cm50=20 cm på tegningen.

5.3

En euro koster 7,279 norske kroner.

Valuta

a) Hvor mange euro får du for 500 norske kroner (NOK)?

vis fasit

For 500 NOK får du  5007,279 euro68,7 euro.

b) Hvor mange kroner (NOK) får du for 75 euro?

vis fasit

For 75 euro får du  75·7,279 kroner555 kroner.

5.4

Hundre svenske kroner (SEK) koster 84,9 norske kroner (NOK).

a) Hvor mange SEK får du for 500 NOK?

vis fasit

1 SEK vil koste 0,849 kroner.

For 500 NOK får du  500 SEK0,849589 SEK.

b) Hvor mange NOK får du for 450 SEK?

vis fasit

For 450 SEK får du  450 SEK·0,849382 NOK.

5.5

Saftflasker

Vi skal blande saft og vann. På saftflasken står det oppgitt at blandingsforholdet er 1:4. Det vil si at for hver del ren saft skal vi ha 4 deler vann.

Hvor mye ren saft trenger vi for å lage 2 L saftblanding?

vis fasit

Vi har 5 deler i alt, 1 del ren saft og 4 deler vann. Vi går "veien om en" og finner hvor mye 1 del er.

2 L5=0,4 L

Det går med  0,4 L=4 dL ren saft for å få en saftblanding på 2 liter.

5.6

Betong er en blanding av sand/grus, sement og vann. Denne blandingen herdes under tørking og blir hard og sterk.

a) Til en type betongarbeid får du opplyst at du skal blande sement og sand i forholdet 1:4. Forklar hva det betyr.

vis fasit

Til 1 del sement skal det 4 deler sand. Tar du en skuffe sement skal denne blandes med 4 skuffer sand.

b) Til en annen type betongarbeid får du opplyst at du skal blande sement og sand i forholdet 2:7. Forklar hva det betyr.

vis fasit

Til 2 deler sement skal det 7 deler sand.

c) I hvilken av blandingene i a) og b) brukes det mest sement i forhold til sand?

vis fasit

Vi kan sammenlikne blandingsforholdene 1:4 og 2:7.

Vi finner fellesnevner og sammenlikner brøkene.

1·74·7=728  og  2·47·4=828  dvs. at i blandingsforholdet 2:7 bruker vi mest sement i forhold til sand.

5.7

I et kjemiforsøk skal du blande 0,01 liter av et kjemisk stoff med 0,5 liter vann.

a) Finn forholdet mellom det kjemiske stoffet og vann.

vis fasit

Blandingsforholdet blir  0,010,5=150  dvs. 1:50.

b) Hvor mange milliliter (mL) kjemisk stoff trenger du dersom du skal ha en ferdig blanding på 2,4 L?

vis fasit

1 del inneholder  2,4 L510,047 L=47 mL.

Det går med 47 mL kjemisk stoff for å få 2,4 L ferdig blanding.

5.8

I et kommunestyre er det 15 kvinner og 25 menn. Hva er forholdet mellom kvinner og menn i kommunestyret?

vis fasit

1525=35

Forholdet er 3:5.

Hus som støttes opp. Illustrasjon.

5.9

La oss si at personen på bildet er 5 cm høy, og bygningen på bildet er 10,5 cm. Vi vet at bygningen i virkeligheten er 3,80 m høy.

Hvor høy er personen i virkeligheten?

vis fasit

Forholdet mellom høydene på bildet og høydene i virkeligheten må være det samme. Vi setter den virkelige høyden til personen lik x, passer på at alle lengder er i centimeter og får likningen

x5 = 38010,5x·55= 380·510,5x181

Personen er i virkeligheten 1 m og 81 cm høy.

CC BY-NC-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 16.10.2018

Læringsressurser

Tallregning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter