Hopp til innhold

Oppgave

Koordinatsystemet

Oppgavene nedenfor kan du gjøre med GeoGebra eller et annet digitalt verktøy, hvis du vil.

4.1

Marker punktene 1, 1,-1, -2,-2, 1,2, -3,3, 0 og 0, -2 i et koordinatsystem.

vis fasit
5 punkter i et koordinatsystem

4.2

Punkter i et koordinatsystem

Gitt koordinatsystemet til høyre.

Angi koordinatene for punktene

A, B, C, D, E, F, G og I.

vis fasit

A(-4, 3), B(-1, 4), C(0, 2), D(-4, -1), E(-1, 0), F(3, -1), G(0, 4), H(4, 4), I(4, 0)

En liten utfordring: Kan du finne avstanden fra origo til punktet H?

vis fasit

Vi kan bruke Pytagoras’ læresetning.

x2 = 42+42x2=32x=32

Avstanden fra origo til H er 325,66

4.3

a) Tegn fire punkter A, B, C og D i et koordinatsystem slik at arealet av rektanglet ABCD blir 16. Skriv ned koordinatene til punktene.

vis fasit
Et kvadrat og et rektangel i et koordinatsystem

Det ene eksemplet er et kvadrat med sidelengder 4. Areal av kvadratet blir 4·4=16.

Det andre eksemplet viser et rektangel med sidelengder 8 og 2. Arealet blir 8·2=16.

b) Tegn tre punkter  A, B og C i et koordinatsystem slik at arealet av trekant ABC blir 12. Skriv ned koordinatene til punktene.

vis fasit
trekant i et koordinatsystem

Eksemplet viser en rettvinklet trekant med grunnlinje 6 og høyde 4. Arealet vil da bli 6·42=12

4.4

Du og din familie er på ferie og vil leie en bil. Dere må betale en fastpris på 650 kroner. I tillegg må dere betale 6,20 kroner per kilometer dere kjører.

a) Regn ut kostnadene for fem turer med ulik lengde, for eksempel en tur på 50 km, på 100 km osv. og sett opp resultatene i en tabell.

vis fasit

Kostnader for turer

Antall kilometer

50

100

150

200

250

Pris(kroner)

960

1270

1580

1890

2200

b) Bruk resultatene fra a) til å lage en grafisk framstilling i et koordinatsystem.

vis fasit
grafisk framstilling i et koordinatsystem

c) Bruk grafen og finn ut hvor mye det koster å kjøre 18 mil.

vis fasit

Det koster ca. 1750 kr å kjøre 18 mil (180 kilometer).

4.5

Camilla har et mobilabonnement. Hun betaler 99 kroner i fast pris per måned og 0,49 kroner per ringeminutt.

a) Fyll ut tabellen nedenfor.

Antall ringeminutt

50

100

150

Kostnader (kroner)

vis fasit

Antall ringeminutt

50

100

150

Kostnader (kroner)

123,50

148,00

172,50

b) Bruk resultatene fra a) til å lage en grafisk framstilling i et koordinatsystem.

vis fasit
Grafisk framstilling av kostnader i et koordinatsystem

c) Finn grafisk hvor mange minutter Camilla har ringt når kostnadene er 160 kroner.

les mer

Vi leser ut fra grafen at hun har ringt i ca 125 minutter når kostnadene er 160 kroner.

Sist faglig oppdatert 17.10.2018
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Tallregning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter